Header Ads

 • Breaking News

  Fahami Sistem Koordinat Pengguna Dan WCS

  Sistem koordinat pengguna (UCS)

  Setiap titik atau point di dalam drawing AutoCAD ditentukan oleh koordinat pada paksi X,Y dan Z (untuk drawing 2D , hanya paksi x dan y sahaja). Sistem koordinat ini di kenali sebagai world coordinate system, atau WCS.

  Sistem koordinat pengguna (UCS) pula ialah titik origin dalam sesebuah drawing dimana pada titik ini x=0 dan y=0. Kedudukan titik ini bukan bersifat tetap, ianya boleh di tetapkan dimana-mana bahagian drawing oleh pengguna menggunakan command tertentu yang akan kita bincang kemudian.

  Cara memasukan koordinat

  Format memasukan koordinat menggunakan keyboard adalah seperti di bawah:
  • Absolute Cartesian: Semua titik koordinat bermula dari titik point UCS. Ini bermakna titik x=0,y=0 yang sama digunakan. Contoh cara memasukan koordinat Absolute, taip #10,5 dimana '#' mewakili absolute '10' ialah nilai x dan '5' nilai y
  • Relative: Semua titik point koordinat bermula dari titik point sebelumnya. Ini bermakna titik point x=0,y=0 berubah-ubah. Contoh cara memasukan koordinat Relative, taip @10,5 dimana '@' mewakili relative, '10' ialah nilai x dan '5' nilai y
  • Relative polar coordinates: Digunakan untuk membuat garisan bersudut. Contoh cara memasukan koordinat Relative polar, taip @10<300 dimana '@' mewakili relative, '10' ialah nilai x, '<' mewakili sudut dan '300' ialah nilai sudut dalam darjah.
  polar koordinat

  NOTE: Nilai X sentiasa dimulakan dahulu di ikuti oleh nilai Y atau nilai sudut


  Latihan

  Buat dua drawing seperti gambar di bawah. Drawing pertama dengan memasukan nilai point secara absolute manakala drawing kedua secara relative.
  ucs

  Absolute

  P1 = #10,5 (titik mula)
  P2 = #10,15
  P3 = #15,20
  P4 = #30,20
  P5 = #30,5
  P1 = #10,5 (titik akhir)

  Relative

  P1 = #10,5 (titik mula)
  P2 = @0,10
  P3 = @5,5
  P4 = @15,0
  P5 = @0,-15
  P1 = @0,-20 (titik akhir)

  Pada post yang akan datang kita akan membincangkan commad COPY dan MOVE.

  No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad